Av. Presidente Xavier do Amaral, Mascarenhas, Dili, Timor-Leste Nu. Kontaktu: (+670) 77295631 / 75111355 info@undil.tl

Feriadu Loron Corpo E Sangue de Cristo 2020

Hato'o ba Civitas akademika Universidade Dili (Docentes, Funsionarius no Estudantes), loron 11 Junu 2020 UNDIL sei feriadu, no laiha Aktividade hodi selebra loron Corpo E Sangue de Cristo. Aktividade Aprendigajem sei Kontinua fali iha loron tuir mai, iha 12 Junu 2020.
 
Ba imi hotu nia atensaun la haluha hato'o Obrigado wain.
 
UNDIL IDA BA TIMOR TOMAK!!

Kontaktu :

Av. Presidente Xavier do Amaral, Mascarenhas, , Dili, Timor-Leste

 (+670) 77295631 / 75111355

info@undil.tl

www.undil.tl