segunda, 23 abril 2018
Fo hatene ba Estudante Hotu-hotu katak, Her-Registrasaun ba Semestre Impar/ Ganjil hahu iha Loron 23 de Abril de 2018 to’o 14 de Maio de 2018. Fatin....
Fo hatene ba Civitas Academikus tomak : Docentes, Estudantes no Funsionarios tomak katak, ita sei Feriado ba Selebrasaun Loron Pascoa iha loron 29 d....
Fo hatene ba Civitas Akademikus Tomak : Docentes, Funsionarios no Estudantes tomak katak, ita sei Feriado ba Loron Sinzas iha Loron 14 de Fevereiro....
IMAGE

Anúncios

Feriadu ba Selebrasaun Loron Pascoa 2018
quarta, 28 março 2018, 08:50
Feriado Loron Kuarta Sinzas 2018
terça, 13 fevereiro 2018, 09:34

Parcerias :